Arabic English Turkish

16. Anadolu Buluşmaları 22-26 Ağustos’ta Ankara’da Yapılacak

16. Anadolu Buluşmaları 22-26 Ağustos’ta Ankara’da Yapılacak

Anadolu Federasyonu olarak 2006 yılından beri düzenlediğimiz Anadolu Buluşmaları, coğrafyamızın değerli akademisyenlerinin, eğitimcilerinin, siyasetçi, yazar ve entelektüellerinin katkıları ile bu yıl 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında Ankara Kızılcahamam Elis Otel’de gerçekleştirilecek. Bu yıl 16.cısı gerçekleştirilecek olan Anadolu Buluşmalarının ana teması “Dijital Çağ ve Dönüşen Dünya” olarak belirlendi.

Hızlı ve büyük dönüşümlerin yaşandığı bir çağın eşiğindeyiz. Günümüzde insan hayatı, yenilikçi teknolojilere giderek daha fazla bağımlı hale gelmekte ve dijital tabanlı teknolojik alanlar kaçınılmaz hale gelmektedir. Dijital çağ olarak da isimlendirilen bu çağı tanımlamanın ve tartışmanın birçok yararlı yolu olsa da varlığına dair açıklamalar hâlâ izaha muhtaçtır.

Dijital teknolojilerin sadece dünyayı değil, insanı, toplumu ve daha da önemlisi zihinleri değiştirip belirlemeye başladığı aşikardır. Dijital teknolojiler birçok işin yürütülmesi için mükemmel imkânlar sunsa da insani varoluş ve insan doğası için büyük sorular barındırmaktadır. Yeni yeni yüzleşmeye başladığımız ve tam olarak neye hazırlıklı olmamız gerektiği konusunda bir netliğe sahip olamadığımız dijital çağın, insanı ve toplumu nasıl dönüştüreceğine, gerçeklik algısını nasıl etkileyeceğine dair farkındalığın artırılması bugün için oldukça zorunlu hale gelmiştir.

Günümüzde yaşanan sosyal gelişmeler, özellikle halen etkisini sürdüren ve önemli sorunların yaşanmasına yol açan salgın süreci, ayrıca gittikçe her alanda etkili olmaya ve siyasetten topluma, ekonomiden kültürel yapılara kadar birçok unsuru dönüştürmeye başlayan dijitalleşme süreci, toplumun birçok unsurunu ve sivil toplum kuruluşlarının varoluş gereklerini, insan kaynaklarını, kapasiteleri, iş görebilme yeteneklerini de sorgulatmaya başlamıştır.

Dijital Çağ ve Dönüşen Dünya sempozyumunda, bireylerin ve toplumların hayatını giderek daha çok belirlemeye başlayan dijital teknolojiyi kutsamadan veya reddetmeden, sadece bu yeni durumun doğası ve etkileri üzerine düşünmek ve Sivil Toplum Kuruluşları için farkındalık oluşturacak yeni açılımlar sağlamak hedeflenmiştir.

SEMPOZYUM ANA BAŞLIKLARI

  • Dijitalleşme ve Dünyanın Dönüşümü
  • Dijitalleşme, Fırsatlar ve Tehditler
  • Dijitalleşmenin İnsanın Bilişsel ve Fizyolojik Yapısına Etkileri
  • Dijital Dönüşüm ve Kamusal Alan
  • Bilişim ve İletişim Teknolojilerinin Sosyal Etkileri
  • Dijitalleşme ve Gerçeklik Algısı
  • Yeni Medya ve İletişimin Değişen Doğası
  • Dijital Dönüşümün STK’lar Üzerindeki Etkisi
  • Dijital Dönüşüm ve STK'ların Uyum Kapasitesi

Yeni Haberler

İlgili Haberler

Image
Arabic English Turkish