Arabic English Turkish

Buluşmalarda 3. Gün Oturumları ve Birim Toplantıları Yapıldı

Buluşmalarda 3. Gün Oturumları ve Birim Toplantıları Yapıldı

Buluşmalarda 3. Gün Oturumları ve Birim Toplantıları Yapıldı

Anadolu Buluşmalarının 3. Gününde MÜSİAD Kurucu Başkanı Erol Yarar “Dijital Çağda Sivil Toplum Kuruluşları için Gündemler “ konulu bir konuşma gerçekleştirdi.

Hayatımızda neyi seçeceğiz ne yöne gideceğiz tasarrufunu Allah bize vermiştir.

Hayat bizim için sonsuzluğun anahtarıdır. Bu kısa hayatta kaybedersek ahretimizi ve sonsuzluğumuzu da kaybederiz. Bu hayat ciddiye alınması gereken, hayatımızın her anını iyi değerlendirmemiz gereken bir emanet olarak görmeliyiz. Hayatımızda neyi seçeceğiz ne yöne gideceğiz tasarrufunu Allah bize vermiştir. Mesuliyet alanımız bizim tercihlerimizle alakalıdır. Hepimiz insan fıtratı olarak gelişmeye açığız, ne zaman ki bunu kaybederiz o zaman insan fıtratımız bozulmuş demektir.

Yarar, şu konulara da dikkat çekti.

Ticaret yapacak adamımız kalmamıştı. Anneler evlatlarını bu bilinçle yetiştirmedi.

Allah dünyayı bize emanet etti ve bize büyük bir unvan verdi. Siz benim yeryüzündeki halifemsiniz dedi. Biz bu emanete nasıl sahip çıkacağız. Medine pazarını bugünkü çağın bilinci ile tekrardan tesis etmemiz gerekir. Allah’ın elleri ile inşa ettiği bu pazarı tekrar nasıl inşa edeceğiz? Müslümanlar bugün esir konumundadır. Osmanlı iktisadi meseleler yüzünden yıkıldı. Batı ile yarışamadık. Ticaret yapacak adamımız kalmamıştı. Anneler evlatlarını bu bilinçle yetiştirmedi. Müslümanlar dünyaya zühd diye kandırılan bir anlayışın peşinde gitti, Medine pazarı bize ulaşmadı.

Erol Yarar’ın konuşmasının ardından Hüseyin Şimşek “ Dijital Dünyada Yetkinlik ve Kariyer Savaşları” konulu sunumu için kürsüye geldi. Şimşek konuşmalarında şu ifadeler yer verdi;

Dijitalleşmeli miyiz kavramını artık tartışmıyoruz çünkü artık bu dönüşümün içindeyiz. Pandemi ile birlikte farkındalık arttı. Bugün dünyaya baktığımızda internet bankacılığı kullanmak istemiyorum diyemiyoruz. 

Eğitimde dijital dönüşüme bakınca, pandemide eve mahkûm olduk ve evdeyken de bir şeyler olduğunu gördük. Online eğitim pazarında istediği eğitimi istediği zaman diliminde bireysel hıza göre öğrenebiliyor. Örgün öğretim bireyin birebir sınıfta eğitim almasıdır. Online eğitim bireyselleştirilmiş eğitimle birlikte olan bir gelişim.

Programda Hüseyin Şimşek’in konuşmasının ardından Anadolu Federasyonu birim toplantıları icra edildi. Birim toplantıları ve hasbihal oturumları akabinde akşam Hayri T. Güvenç ve Bekir Taha Güvenç tarafından müzik dinletisi yapıldı. Dinletiden sonra kürsüye “Dijital Çağda Sivil İnisiyatifin Geleceği” konulu konuşması ile Nihat Erdoğmuş geldi.

Erdoğmuş konuşmasına şu cümlelerle başladı;

Dijital dönüşüm bir yandan STK’ların faaliyetlerini, yönetim ve iş modellerini derinden etkilerken diğer yandan STK’larda etkinlik ve verimliliği artırma, kaynakların etkin kullanımını sağlama, planlama ve proje yönetimini daha iyi hale getirme ve faaliyetleri izlemeyi iyileştirme imkânı sunmaktadır. Dijitalleşme STK’ların stratejik tercihleri, örgütsel yapıları, faaliyetleri ve çalışma yöntemleri ile süreçlerinde de yeni yaklaşım ve uygulamalar gerektirmektedir.

Bugün karşı karşıya olduğumuz değişimler ve gelişmeler STK’ların geleceğe hazırlanmasını daha da önemli hale getirmektedir. Yeni teknolojilere erişim ve kullanma ile dijital araç ve platformların artması pek çok alanda olduğu gibi STK’larda iş yapma, çalışma ve istihdam biçimlerini de etkilemektedir. Bu gelişmeler yeni ve dijital teknolojileri kullanma yetkinliğine sahip çalışanlara duyulan ihtiyacı artırmaktadır. Bu gelişmeler imkânlar kadar bazı riskler de getirmektedir. Bugün karşı karşıya olduğumuz değişimler ve gelişmeler STK’ların geleceğe hazırlanmasını daha da önemli hale getirmektedir.

Yeni Haberler

İlgili Haberler

Image
Arabic English Turkish