Arabic English Turkish

AÖB ve EKE Etkinlikleri I. Gün Programı

AÖB ve EKE Etkinlikleri I. Gün Programı

Anadolu Federasyonu tarafından düzenlenen 15. Anadolu Buluşması’nda çeşitli birim ve komisyonlar tarafından düzenlenen etkinliklere de sahne oluyor.

"Sivil Toplumu Yeniden Düşünmek" üst başlığı düzenlenen buluşmanın ilk gününde Anadolu Öğrenci Birliği Ortaöğretim ve Yükseköğretim Birimleri tarafından düzenlenen etkinlilere yer verildi.  Üniversiteli ve liseli öğrenciler arasında ortaöğretim öğrencilerinin yönelmek istedikleri alanlar ile ilgili sorularına cevap aradığı atölyeler 15.30-18.00 saatleri arasında yapıldı. Atölyeler Sağlık Bilimleri, Siyaset ve Hukuk, İletişim ve Medya, İnsani ve Beşeri Bilimler ve Mühendislik alanlarını kapsarken,  atölyelerde ilgili fakültede okuyan üniversite öğrencileri, liseli öğrencilere deneyim paylaşımında bulundu.

Öğrencilere yönelik söyleşi programları da düzenlendi. Bu kapsamda Referans Araştırma Enstitüsü'nün genel vizyonu ve yönteminin ele alındığı bir oturum gerçekleşti. Programa REFAR başkanı Ali Özcan katıldı ve öğrencilerden gelen soruları cevaplandırdı.

Bir diğer söyleşi programı da akademisyen sosyolog Lütfi Sunar ile yapıldı. Öğleden sonra yapılan oturumda Lütfi Sunar öğrencilerden gelen soruları cevaplandırdı.

Evde Karakter Eğitimi komisyonu tarafından öğrencilere yönelik gün içinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.  4-11 yaş arasında çocuklar bugün çocuk buluşmalarının açılış programına bahçede katılım gösterdi. Beraber tanışma oyunları oynadılar. Yoga başlangıç dersi yaparak bu birlikteliklerini kutladılar.

Bugün ilk çevre atölyesi saat 11.00-12.00 arasında liselilerle gerçekleşti. Atölyede çevre sorunları üzerine tartışmalar gerçekleşti ve atölye sonunda “dönüşüm” temalı doğaçlama oyunu oynandı.

Bugün 'Hey Kim Var Orada' atölyesinde 7-9 yaş grubu ile Yardımlaşma Çemberi kurduk. Çemberin kocaman kalbini her birimizin yardımı ve emeğiyle renklendirdik. "Sizce Bu dünyanın kalbi var mı? Varsa ne renk olabilir? Dünyanın kalbinde kimler ve neler var? Üzerine konuştuk. Yardımlaşma temalı" Masal Battaniyesi" masalından sonra çemberin gizli görevini çocuklara vererek atölyeyi sonlandırdık.

Bugün çocuklarla felsefe atölyemizi 14.00- 15.00 arasında 10-11 yaş grubu çocuklarla gerçekleşti. Atölyede çocukların düşünme becerilerini geliştirebilecekleri; bağıntı kurma, eleştirel düşünme, kanıt oluşturma, kendi düşüncelerine güvenme, gerekçelendirme, soyutlama becerileri, soru sorma, akıl yürütme, kavramsallaştırma, tartışma yapma ve başkalarıyla işbirliği yapma konusunda daha istekli ve yetenekli olmalarına yardımcı olacak çalışmalar yapıldı.

Yeni Haberler

İlgili Haberler

Image
Arabic English Turkish