Arabic English Turkish

Geçmişten Günümüze Anadolu Buluşmaları

Geçmişten günümüze birçok konuyu ele alan Anadolu Buluşmaları bu yıl “Dijital Çağ ve Dönüşen Dünya” temasıyla gerçekleştirilecek.
Anadolu Federasyonu düzenlendiği “Anadolu Buluşmaları” organizasyonları ile geçmişten günümüze birçok konuyu toplumsal açıdan inceleyerek farklı bakış açıları ortaya koyuyor. İlk olarak 2006 yılında, “Aile ve İletişim” başlığıyla gerçekleştirilen “Anadolu Buluşmaları” şimdiye kadar 15 defa gerçekleştirildi. Bu organizasyonlarda “Sivil Toplumu Yeniden Düşünmek”, “İnsanı Yeniden Düşünmek”, “İslam Dünyası Birliktelik Modeli & Gelecek Perspektifi”, “İslam Dünyasında Güncel Sorunlar ve Çözümleri”, “İslam Dünyasında Temel Sorunlar”, “Yüzyıllık Muhasebe ve Yeniden İnşa”, “Siyaset, Ahlak ve Cemaatler”, “Değişen Dünya ve İslam” , “İnsanlığın Adalet ve Özgürlük Arayışı”, “Gençlik ve Gelecek”, “Medeniyet Tasavvurumuz” , “Erdemli Toplum” , “Eğitim ve Sivil Toplum, “Değer Merkezli Kurumsallaşma” konuları işlendi. Bu sempozyumlarda yüzden fazla isim konuşmalar ve sunumlar gerçekleştirerek toplumsal gelişimin öncüsü oldu. Bu yıl Ankara, Kızılcahamam’da yapılacak olan Anadolu Buluşmalarının ana teması “Dijital Çağ ve Dönüşen Dünya” olarak belirlendi.

Yeni Haberler

İlgili Haberler

Image
Arabic English Turkish