Arabic English Turkish

Anadolu Federasyonu Genel İdare Kurulu Online Toplantısı Yapıldı

Anadolu Federasyonu Genel İdare Kurulu Online Toplantısı Yapıldı

Anadolu Federasyonu Genel İdare Kurulu toplantısı yapıldı

Federasyonun birim başkanlarının katıldığı toplantı çevrimiçi düzenlendi. Yapılan toplantıda yeni dönemin stratejik hedef ve temaları yanında temel faaliyet alanları ile destekleyici faaliyet alanları değerlendirildi. İlk bir yıllık hazırlık evresinden sonra, üye derneklerin ve teşkilat birimlerinin yeni dönem için tematik çalışmalar yapılması gerektiği, iki yıllık çalışma dönemi için iyi, ahlaklı ve adil insan temasının tüm faaliyetlerde işleneceği, eğitim faaliyetlerinde iyi insan temasına yönelik yetkin ve etkin insan yetiştirecek, yetkinlikler kazandıracak eğitim faaliyetlerinin hazırlandığı değerlendirildi. Birimlerin yıllık faaliyet planlamaları ile 16. Anadolu Buluşmalarının raporları incelendi. 16. Anadolu Buluşmaları Raporunun Anadolu Federasyonu şeffaflık ilkesi bağlamında kamuoyuyla paylaşılmasının memnuniyet verici olduğu, gelen tepki ve dönütlerin fevkalade sevindirici olduğunun değerlendirildiği toplantıda dördüncü teşkilat şurasına hazırlıklar planlandı.

Yeni Haberler

İlgili Haberler

Image
Arabic English Turkish