Arabic English Turkish

Anadolu Federasyonu Yönetim Kurulu Toplandı

Anadolu Federasyonu Yönetim Kurulu Toplandı

Anadolu Federasyonu Yönetim Kurulu Toplandı

Anadolu Federasyonu Yönetim Kurulu Toplantısı Anadolu Buluşmaları 3.Gününde Eliz Otelde gerçekleştirildi. Önceki dönemin değerlendirmesinin yapıldığı toplantıda sonraki yıl için gerekli planlamalar ve istişareler yapıldı. Yeni dönemin müzakere konuları ve temel yetkinlik alanları belirlendi. Yönetim Kurulu üyelerinin katıldığı toplantıda buluşmalarda gündeme getirilen stratejik politika belgesi değerlendirildi. Altı yıllık planlamanın belirlendiği toplantıda ilk iki yıl için iyi, ahlaklı ve nezaket sahibi insan yetiştirme hedefi, ikinci iki yıl için güzel, etkili ve etkin söz ve söylem geliştirme; üçüncü iki yıl içinse kalıcı eser amaçları belirlendi.

“Dijital Çağ ve Dönüşen Dünya” üst başlıklı buluşmaların da müzakere edildiği toplantıda yönetim kurulu üyeleri değerlendirme yaptı. Gelecek yılda birimlerin faaliyetleri ve yıllık planlamalarına dair analizler yapıldı.

Yeni Haberler

İlgili Haberler

Image
Arabic English Turkish